Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym ZDROWO JEM, ZDROWO ŻYJĘ. Aby wziąć udział w konkursie należy (po zalogowaniu się) zamieścić w galerii konkursowej zdjęcie odpowiadające tematyce konkursu.

zdrowo-jem

Czym jest dla zdrowy styl życia? Czy odżywiacie się zdrowo? Jak wygląda wasze śniadanie? Co robicie w ramach aktywności fizycznej? Jak dbacie o swój intelekt? Jak zawsze liczy się pomysł, ciekawa perspektywa i przemyślana kompozycja. Chwytajcie za aparaty! Tematyka konkursu jest dosyć szeroka: mogą to być zdjęcia przygotowanych przez was zdrowych potraw, mogą to być kompozycje zdrowych produktów do jedzenia, a mogą to być także... zdjęcia tego, co robicie aby wzmocnić swoją kondycję, swoją sprawność umysłową czy zapewnić sobie swoisty balsam dla duszy i emocji.

 

Dla autorów najlepszych zdjęć mamy nagrody.

 

- 4 egzemplarze książki:

Zdrowie kobiety. Praktyczny przewodnik po wszystkich fazach cyklu życiowego kobiety. - Gillan McKeith

 

zdrowie-kobiety

 

Fundator nagród:

 


 

Najważniejsze zasady konkursu:

1. Aby mieć możliwość dodania zdjęcia, należy być zalogowanym. Po zalogowaniu należy wejść w galerię konkursową, gdzie wyświetli się na dole strony możliwość załadowania zdjęcia.

2. Zdjęcie musi być własnością zamieszczającego i nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich

3. Jeden autor może zamieścić maksymalnie jedno zdjęcie w galerii konkursowej

4. Maksymalna wielkość zdjęcia 0,5 MB, maksymalna rozdzielczość 800x600px.

5. Galeria konkursowa jest dostępna w menu po lewej stronie portalu

6. Dodając zdjęcie należy w OPISIE wpisać swoje: imię, nazwisko oraz adres mailowy. Dane te są widoczne tylko i wyłącznie dla administratora strony. Zdjęcie bez tych danych nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.

7. Zdjęcia ukazują się dopiero po akceptacji zdjęć przez Administratora.

Koniecznie zapoznajcie się z Regulaminem zamieszczonym na dole strony!


Konkurs trwa od 20 marca. Uwaga! Konkurs przedłużony! Na wasze zdjęcia czekamy jeszcze do 24 maja!

 

Czekamy na Wasze zdjęcia!

GALERIA KONKURSOWA (zaloguj się, aby dodać zdjęcie)


Konkurs zakończony.

Dziękujemy wszystkim za zamieszczone w galerii zdjęcia. Widać, że tematyka konkursu przyspożyła wam wielu trudości.

Oto nagrodzone fotografie, które spełniały zasady regulaminu.

 

 

 

 

 

Ze zwycięzcami będziemy kontaktować się poprzez adres mailowy. Nagrody zostaną wysłane pocztą po 15 czerwca.

Gratulujemy!


 


 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdrowo jem, zdrowo żyję”
1. Konkurs organizowany jest przez portal Wellnessday.eu. Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
2. Konkurs polega na zamieszczeniu przez zalogowanego użytkownika w galerii konkursowej zdjęcia mieszczącego się w tematyce konkursowej. Maksymalna wielkość zdjęcia 0,5 MB, maksymalna rozdzielczość 800x600px.
3. O przyznaniu nagród w konkursie decyduje wybór Redakcji Organizatora konkursu. Organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą na adres mailowy, który został podany w polu "opis" w momencie dodawania zdjęcia. Rejestracja na portalu jest niezbędna do zamieszczenia zdjęcia w galerii. Brak odpowiedzi na mail z informacją o wygraniu konkursu w ciągu 2 tygodni od jej przesłania Organizator rozumie jako rezygnację z nagrody.
4. W konkursie może brać udział każdy, kto zgłosi swoje zdjęcia do konkursu w terminie od 20 marca do 30 kwietnia 2012r oraz ukończył 18 lat. Każdy uczestnik może dodać maksymalnie JEDNO zdjęcie. Dodanie większej ilości zdjęć przez jednego uczestnika eliminuje go z konkursu. Dodając zdjęcie należy w OPISIE wpisać swoje: imię, nazwisko oraz adres mailowy. Dane te są widoczne tylko i wyłącznie dla administratora strony. Zdjęcie dodane bez tych informacji nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zdjęć do konkursu. Redakcja portalu Wellnessday.eu zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników w terminie późniejszym w przypadku dużej ilości zdjęć w galerii, nie później jednak niż do 20 maja. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalu Wellnessday.eu
5. Uczestnik zgłaszający swoje zdjęcie do konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej; zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji; udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń
odszkodowawczych.
7. W chwili ukazania się zdjęcia uczestnik zgadza się na publikację zdjęcia na stronach Organizatora.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku z jego przebiegiem.) Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997r. Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z portalem Wellnessday.eu
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi podejrzenie co do braku praw autorskich, bądź zdjęcie nie mieści się w granicach tematycznych konkursu. Redakcja nie zamieszcza zdjęć o charakterze erotycznym ani promujących niezdrowe nawyki czy nałogi (jak np. palenie papierosów).
10. O wykluczeniu prac konkursowych oraz o wyborze zwycięzców decyduje Organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
11. Autorzy czterech najlepszych prac zostaną nagrodzeni książkami "Zdrowie kobiety", ufundowanymi przez Wydawnictwo REBIS.  Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator konkursu nie jest odpowiedzialny za zmiany proponowanych nagród, gdyby takowe miały miejsce.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu
naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika konkursu.
14. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmian na portalu Wellnessday.eu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w w/w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Rozwój osobisty

Istnieje tyle sposobów poznania siebie ile ludzi na świecie.
Istnieją jednak pewne narzędzia psychologiczne, które ułatwiają, pogłębiają i przyspieszają ten proces.
Enneagram jest jednym z nich.

Zdrowie holistyczne

jogurt

Powszechnie dodawane do żywności substancje słodzące mają bardzo niekorzystny wpływ na nasz organizm. Dobrze wiedzieć o tym zwłaszcza, jeżeli nie żałujemy sobie (i dzieciom) słodzonych, przetworzonych produktów.

 

Książki polecane

Masz wrażenie, że brakuje Ci energii, jesteś wyczerpany, a rzeczywistość wydaje się nie mieć sensu? Nie możesz odzyskać wewnętrznego spokoju, a do tego cierpisz na jakąś chorobę?

Strona, na której aktualnie się znajdujesz używa plików cookies w celu poprawnego funkcjonowania. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Wiecej informacji na temat plikow cookies oraz jak je usunac zobacz strone o plikach cookie.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
wellnessday.eu