Wspólnie z fundatorem nagród, firmą SORAYA, przygotowaliśmy dla Was konkurs z okazji DNIA KOBIET.

IKONA KOBIECOŚCI

Kto jest Twoim zdaniem prawdziwą Ikoną Kobiecości?
Szukaj inspiracji ze świata sztuki, filmu, z osób rzeczywistych, fikcyjnych postaci literackich, postaci historycznych. A może ikoną kobiecości jest dla Ciebie, kobieta z najbliższego otoczenia? Napisz nam o tym i uzasadnij swój wybór!

 

Dla autorek trzech najciekawszych odpowiedzi mamy nagrody ufundowane przez markę SORAYA. W skład jednego zestawu wchodzą:

- Łagodne mleczko i tonik bezalkoholowy SORAYA - seria Profesjonalna Szkoła Makijażu

- Baza silikonowa SORAYA

 

Aby wziąć udział w konkursie:

1. Napisz kto jest według Ciebie IKONĄ KOBIECOŚCI i uzasadnij swój wybór.

2. Wyślij do nas maila ze swoim wyborem i uzasadnieniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 17-go marca 2014 z dopiskiem "IKONA KOBIECOŚCI" w tytule.

3. W mailu zawrzyj adnotację: ""Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanej pracy konkursowej, oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich, a także oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się regulaminem konkursu i go akceptuję."

a także swoje imię, nazwisko i adres do wysłania ewentualnej nagrody.

 

 

Fundatorem nagród w konkursie jest SORAYA


KONKURS ZAKOŃCZONY!

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia. Za znanych osób najczęściej wymienialiście jako ikonę kobiecości... Marlin Monroe oraz Liz Taylor. Bardzo często pojawiała się także Maryl Streep. Z nieznanych publicznie kobiet - prym wiodły mamy i babcie podawane za ikony kobiecości - co nas bardzo cieszy!  :)   Nie obyło się bez niespodzianek (Margaret Thatcher) oraz nawiązania do polskich ikon (Aneta Kręglicka, Kora, a nawet Edyta Górniak).

Nagrodziliśmy odpowiedzi naszym zdaniem najciekawsze, zaskakujące a także - przekonywująco uzasadnione.
Tutaj znajdziecie publikację wybranych zgłoszeń:

Ikona kobiecości - kogo wybieraliście? Przegląd kobiet niezwykłych :)

 

A oto nagrodzone Panie: Aneta J. (Warszawa), Katarzyna Z. (Poznań), Justyna M. (Szczecin)

GRATULUJEMY! Nagrody wyślemy pocztą na wskazany adres - bądź do odbiórki osobistej (w Szczecinie).

 


Regulamin konkursu „Ikona kobiecości”
1. Konkurs organizowany jest przez portal Wellnessday.eu. Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
2. Konkurs polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. afirmacji wzmacniających poczucie własnej wartości.  Zgłoszona odpowiedź do konkursu będzie dalej nazywana "pracą konkursową".
3. O przyznaniu nagród w konkursie decyduje wybór Redakcji Organizatora konkursu. Organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą na adres mailowy, z którego nadeszło zgłoszenie. Brak odpowiedzi na mail z informacją o wygraniu konkursu w ciągu 2 tygodni od jej przesłania Organizator rozumie jako rezygnację z nagrody.
4. W konkursie może brać udział każdy, kto prześle pracę konkursową na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie od 24 lutego do 17 marca 2014 i ukończył 18 lat. W mailu należy podać swoje dane adresowe, imię, nazwisko oraz adnotację:"Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanej pracy konkursowej, oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich, a także oświadczam iż zapoznałem się/zapoznałam się regulaminem konkursu i go akceptuję."  Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych. Redakcja portalu Wellnessday.eu zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników w terminie późniejszym w przypadku dużej ilości prac, nie później jednak niż do 25-go marca 2014. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalu Wellnessday.eu
5. Uczestnik zgłaszający swoją pracę konkursową oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej; zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji; udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania imienia i pierwszej litery nazwiska autora przy publikacji jego prac.
6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
7. Uczestnik zgadza się na publikację pracy na stronach Organizatora za podaniem pseudonimu, bądź imienia i pierwszej litery nazwiska.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku z jego przebiegiem.) Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997r. Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z portalem Wellnessday.eu
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
10. O wykluczeniu prac konkursowych oraz o wyborze zwycięzców decyduje Organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
11. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zestawami kosmetyków ufundowanymi przez markę SORAYA. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator konkursu nie jest odpowiedzialny za zmiany proponowanych nagród, gdyby takowe miały miejsce.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową wysyłkę nagród, ich dostarczenie oraz ich zawartość.
14. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmian na portalu Wellnessday.eu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w w/w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Strona, na której aktualnie się znajdujesz używa plików cookies w celu poprawnego funkcjonowania. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Wiecej informacji na temat plikow cookies oraz jak je usunac zobacz strone o plikach cookie.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
wellnessday.eu