Jedni twierdzą, że SZCZĘŚCIE jest nieuchwytne, inni, że wręcz przeciwnie - jest niemalże namacalne, bo doświadczają go każdego dnia :) 
Postanowiliśmy sprawdzić, jak widzicie szczęście WY - czytelnicy i czytelniczki Wellnessday.eu. Wiemy, że i mężczyźni biorą udział w naszych konkursach, a także poczytują nasze artykuły ukradkiem ;)

Zatem bierzcie aparaty, przeszukajcie komputery w celu znalezienia zdjęć, które będą pasowały do tematyki konkursu. Stawiamy Wam nie lada wyzwanie, ponieważ Polacy nadal są postrzegani jako naród malkontencki, pełen pesymizmu i zamknięcia się w sobie. Pokażmy innym i sobie nawzajem, że umiemy dostrzegać szczęście!

konkurs-fotograficzny-szczescie

KONKURS fotograficzny! Cyknij SZCZĘŚCIE!

Zróbcie zdjęcie, które można podpisać jednym słowem: SZCZĘŚCIE.

I wyślijcie je do Nas!

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Zrobić zdjęcie, bądź wybrać spośród zrobionych wcześniej zdjęć własnego autorstwa - zdjęcie, które Waszym zdaniem najlepiej odwzorowuje pojęcie SZCZĘŚCIE

2. Przesłać nam wybrane zdjęcie w oryginalnym pliku na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (tytuł maila: Szczęście) do 10 kwietnia 2014 roku wraz z adnotacją

"Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanej pracy konkursowej, oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności praw do wykorzystania wizerunku, a także oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się regulaminem konkursu i go akceptuję."

3. W mailu z pracą konkursową należy także podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz oczywiście ww. adnotację.

4. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie 3 oryginalne fotografie!

 

Koniecznie polubcie nasz profil na Facebook!

 

szczescie-to-nie-przyp-net1

Do wygrania: 4 egzemplarze książki:

Szczęście to nie przypadek - John D. Krumboltz, Al S. Levin

Szczęście to nie przypadek to inspirujący poradnik dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się, jak osiągnąć i pielęgnować szczęście. Autorzy książki pokazują, że warto podejmować działania i otwierać się na nowe możliwości, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, jaki będzie ich rezultat. Radzą też, aby nie trzymać się kurczowo swoich planów i nie dać się zamknąć w pułapce złych wyborów.

Nagrody zostały ufundowane przez Wydawnictwo GWP.

UWAGA! WYNIKI KONKURSU I GALERIA KONKURSOWA ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO 28.04.2014. PRZEPRASZAMY ZA PRZESUNIĘCIE!

 

WYNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ:

Wyniki konkursu "Cyknij szczęście"

 


Regulamin konkursu „Cyknij Szczęście”
1. Konkurs organizowany jest przez portal Wellnessday.eu. Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
2. Konkurs polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zdjęcia o tematyce konkursowej "widok wellness". Jeden autor może przesłać maksymalnie trzy fotografie. Fotografia jest pracą zgłoszoną do konkursu i będzie tak nazywana w dalszej części regulaminu.
3. O przyznaniu nagród w konkursie decyduje wybór Redakcji Organizatora konkursu. Organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą na adres mailowy, z którego nadeszło zgłoszenie. Brak odpowiedzi na mail z informacją o wygraniu konkursu w ciągu 2 tygodni od jej przesłania Organizator rozumie jako rezygnację z nagrody.
4. W konkursie może brać udział każdy, kto prześle pracę konkursową na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie od 3 marca 2014 do 10 kwietnia i ukończył 18 lat. W mailu należy podać swoje dane adresowe, imię, nazwisko i telefon oraz adnotację:"Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanej pracy konkursowej, oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich,w szczególności praw do wykorzystania wizerunku, a także oświadczam iż zapoznałem się/zapoznałam się regulaminem konkursu i go akceptuję." Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia po pomniejszeniu zostaną umieszczone w galerii konkursowej specjalnie do tego utworzonej bądź zostaną opublikowane na fanpage Wellnessday.eu na Facebook. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych. Redakcja portalu Wellnessday.eu zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników w terminie późniejszym w przypadku dużej ilości prac, nie później jednak niż do 25-go kwietnia. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalu Wellnessday.eu
5. Uczestnik zgłaszający swoją pracę konkursową oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej; zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji; udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
7. W chwili ukazania się zdjęcia uczestnik zgadza się na publikację zdjęcia na stronach Organizatora.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku z jego przebiegiem.) Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997r. Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z portalem Wellnessday.eu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi podejrzenie co do braku praw autorskich, bądź zdjęcie nie mieści się w granicach tematycznych konkursu. Redakcja nie zamieszcza zdjęć o charakterze erotycznym bądź promującym styl życia sprzeczny z założeniami misji portalu.
10. O wykluczeniu prac konkursowych oraz o wyborze zwycięzców decyduje Organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
11. Czterej autorzy/autorki najlepszych prac zostaną nagrodzeni/nagrodzone książkami "Szczęście to nie przypadek" John D. Krumboltz, Al S. Levin, ufundowanymi przez Wydawnictwo GWP. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator konkursu nie jest odpowiedzialny za zmiany proponowanych nagród, gdyby takowe miały miejsce.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową wysyłkę nagród, ich dostarczenie oraz ich zawartość.
14. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmian na portalu Wellnessday.eu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w w/w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Strona, na której aktualnie się znajdujesz używa plików cookies w celu poprawnego funkcjonowania. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Wiecej informacji na temat plikow cookies oraz jak je usunac zobacz strone o plikach cookie.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
wellnessday.eu